حسین غفار نژاد

درباره من

دکتر حسین غفار نژاد
image

استاد گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

اصالتا از خطه آذربایجان ایران می باشم. در اردیبهشت 1346 در تهران به دنیا آمدم. مقطع کارشناسی فیزیک را در شاخه اتمی و مولکولی در دانشگاه تهران به سال 1372 به پایان رساندم. مقطع کارشناسی ارشد فیزیک را در شاخه گرانش و کیهان شناسی در دانشگاه صنعتی شریف به سال 1376 به پایان رساندم. مقطع دکترای تخصصی فیزیک را درشاخه گرانش و کیهان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی به سال 1384 به پایان رساندم. در شهریور 1384 با درجه ی استادیاری وارد دانشگاه سمنان شدم و در حال حاضر با درجه استادی عضو هیات علمی رسمی دانشگاه سمنان هستم.          ...

محقق گوگل

(1403/3/2)

استنادات

471

h-index

12

i10-index

16

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/3)

استنادات

277

مقالات

39

h-index

9

مؤلفین همکار

16

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1367-1372

کارشناسی

دانشگاه تهران

اینجانب تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک اتمی و مولکولی به پایان رساندم. پروژه کارشناسی این جانب بررسی و مطالعه نظری سطح مقطع برخورد ذرات نسبیتی تحت نظر دکتر بایگان بود. در حوزه تجربی اقدام به طراحی و ساخت یک دوربین نجومی کوچک نمودم.

1373-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

در شاخه گرانش و نسبیت عام مطالعه خود را آغاز نمودم. عنوان پایان نامه ام چنین بود: تبخیر سیاه چال های کوانتومی در حضور ثابت کیهانی. استاد راهنمایم جناب آقای پروفسور محمد هادی صالحی کرمانی از IPM بود.

1378-1384

دکترای تخصصی

شهید بهشتی

در این مقطع مطالعات خود را در زمینه گرانش و کیهان شناسی ادامه دادم. عنوان رساله دکترای ام چنین بود: مباحثی در نظریه های گرانشی اسکالر تانسوری. استاد راهنمایم جناب آقای پروفسور محمد هادی صالحی کرمانی از دانشگاه شهید بهشتی بود

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

نظریه های تعمیم یافته گرانشی

منحنی چرخش کهکشان ها و ماده تاریک

کیهان شناسی کلاسیکی و کوانتومی

هولوگرافی در گرانش

لنزینگ گرانشی

ناپایداری در ستاره ها

ناهمسانگردی و انرژی تاریک

گرانش کوانتومی

ترمودینامیک سیاه چال ها

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/29
Dilatonic Brans-Dicke Anisotropic Collapsing Fluid Sphere And de Broglie Quantum Wave Motion
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2016)
^حسین غفار نژاد*
Dynamical system approach to scalar-vector-tensor cosmology
General Relativity and Gravitation(2017)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Weak gravitational lensing of quantum perturbed lukewarm black holes and cosmological constant effect
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS(2017)
^حسین غفار نژاد*, 9021334002
Quintessence Reissner Nordstrom Anti de Sitter black holes and Jule Thomson Effect
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
Gravitational lensing of charged Ayon-Beato-Garcia black holes and non-linear effects of Maxwell fields
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9021334002, 9021233001
Effects of a cloud of strings on the extended phase space of Einstein-Gauss-Bonnet AdS black holes
PHYSICS LETTERS B(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Complexity growth and shock wave geometry in AdS-Maxwell-power-Yang–Mills theory
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2018)
9321341002, ^حسین غفار نژاد*, 9321341001
Holographic entanglement entropy for small subregions and thermalization of Born-Infeld AdS black holes
NUCLEAR PHYSICS B(2019)
9321341001, ^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Schwarzschild-de Sitter black hole in canonical quantization
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2018)
^حسین غفار نژاد*
Holographic thermalization in AdS-Gauss–Bonnet gravity for small entangled regions
General Relativity and Gravitation(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
The last lost charge and phase transition in Schwarzschild AdS minimally coupled to a cloud of strings
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001
Reissner-Nordström Black Holes Statistical Ensembles and First-Order Thermodynamic Phase Transition
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001
Galaxy rotation curves and preferred reference frame effects
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9421341001
Canonical quantization of anisotropic Bianchi I cosmology from scalar vector tensor Brans Dicke gravity
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2019)
^حسین غفار نژاد*
Effects of quintessence dark energy on the action growth and butterfly velocity
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001, 9321341002
Hairy black holes and holographic heat engine
NUCLEAR PHYSICS B(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001, Kazuharu Bamba
Thermodynamic phase transition for quintessence dyonic anti-de Sitter black holes
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
Bianchi I metric solutions with nonminimally coupled Einstein-Maxwell gravity theory
General Relativity and Gravitation(2021)
^حسین غفار نژاد*, 9322341001
Navarro-Frenk-White dark matter profile and the dark halos around disk systems
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(2020)
9421341001*, Paolo Salucci, ^حسین غفار نژاد
Wave optics and weak gravitational lensing of lights from spherically symmetric static scalar vector tensor Brans Dicke wormholes
General Relativity and Gravitation(2022)
^حسین غفار نژاد*
Thermodynamics of 4D dS/AdS Gauss–Bonnet black holes according to consistent gravity theory in the presence of a cloud of strings
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS(2022)
^حسین غفار نژاد*
Magnetic charge effects on thermodynamic phase transition of modified anti de Sitter Ay ́on-Beato-Garc ́ıa black holes with five parameters
Journal of Holography Applications in Physics(2022)
9811545001, ^حسین غفار نژاد*
Bianchi I cosmology and scalar vector tensor Brans Dicke gravity
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2021)
^حسین غفار نژاد*, 9322341001
Thermodynamic phase transition and Joule Thomson adiabatic expansion for dS/AdS Bardeen Black Holes with consistent 4D Gauss-Bonnet gravity
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2022)
^حسین غفار نژاد*, 9811545001, عماد یارایی, محمد فرسام
Thermodynamic Phase Transition of Generalized Ayon-Beato Garcia Black Holes
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2023)
9811545001, ^حسین غفار نژاد*
Thermodynamic Phase Transition of Anti De Sitter Schwarzschild Scalar-Tensor-Vector-Black Holes
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2022)
^حسین غفار نژاد*, 9811545001
Canonical quantization of modified non-gauge invariantEinstein-Maxwell gravity and stability of spherically symmetricelectrostatic stars
PHYSICA SCRIPTA(2023)
^حسین غفار نژاد*
Central AdS Generalized Ay{\'o}n-Beato-Garc{\'\i}a Black Holes and Joule-Thomson Expansion
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2022)
9811545001, ^حسین غفار نژاد*
Particles creation from JNW quantum perturbed black holesby minimally coupled Klein Gordon scalar free fields
JOURNAL OF COSMOLOGY AND ASTROPARTICLE PHYSICS(2023)
^حسین غفار نژاد*, 9911541006
On the stability of electrostatics stars with modified non-gauge invariant Einstein-Maxwell gravity
General Relativity and Gravitation(2023)
^حسین غفار نژاد, 9911545002, 9911545001
Modified Gauge Invariant Einstein-Maxwell Gravity and Stability of Spherical Perfect Fluid Stars with Magnetic Monopoles
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2024)
^حسین غفار نژاد, ^لیلا نادری
Spherically symmetric Jordan-Brans-Dicke quantum gravity with de Broglie Bohm pilot wave perspective
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2014)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برانز دیکی در چارچوب اینشتین و تغییر نشان متریک
پژوهش فیزیک ایران(2013)
^حسین غفار نژاد
Quantum Cosmology with Effects of Preferred Reference Frame
Classical and Quantum Gravity(2009)
^حسین غفار نژاد
Scalar – Vector – Tensor Gravity from Preferred Reference Frame Effects
General Relativity and Gravitation(2008)
^حسین غفار نژاد
Weak Gravitational lensing from regular Bardeen black holes
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2015)
^حسین غفار نژاد, 7185944738
Classical and quantum ReissenerNordstrom black hole thermodynamics and first order phase transition
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE(2015)
^حسین غفار نژاد*
Variable cosmological parameter and S-channel Quantum Matter Fields Hadamard renormalization in Spherically Symmetric Curved Space Times
Int. Conf. on Applied physics simulation and computer(2015-03-15)
^حسین غفار نژاد
تعیین فاکتور مقیاس با استفاده از یک ترم کیهانی متغیر در نظریه ی گرانشی برانزد یکی
همایش گرانش و کیهان شناسی 23 و24 دی ماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی(2016-01-13)
^حسین غفار نژاد
ناپایداری تشکیل سیاه چاله در رمیش گرانشی
همایش گرانش و کیهان شناسی 23 و24 دی ماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی(2016-01-13)
^حسین غفار نژاد
Wave function of the Universe, preferred reference frame effects and metric signature transition
4th international conference on mathematical modeling in physical sciences(2015-06-05)
^حسین غفار نژاد
مدل های کیهانی به جهت اتحاد ماده تاریک و انرژی تاریک
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9311336007, ^حسین غفار نژاد
رمبش میدان اسکالر با تقارن کروی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
9211336008, ^حسین غفار نژاد
تشکیل تکینگی لخت در رمبش میدان اسکالر
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
9211336008, ^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برنز دیکی و فاز تورمی با رهیافت سیستم های دینامیکی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی(2017-02-08)
9311336007, ^حسین غفار نژاد
Anisotropic Spherically Symmetric Collapsing Star From Higher Order Derivative Gravity Theory
28th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics (13-18 December 2015)(2015-12-13)
^حسین غفار نژاد
ناهمسانگردی فضا زمان در حضور یک سیال کامل
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی(2018-01-24)
9322341001, ^حسین غفار نژاد
ناهمسانگردی کیهان شناسی در مدل گرانشی تعمیم یافته
دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران(2019-01-30)
9322341001, ^حسین غفار نژاد
Thermodynamic Phase Transition of Generalized Ayon-Beato Garcia Black Holes with Schwarzschild anti de Sitter space time perspective
اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن/The 1th International Conference on Holography and its Application(2022-03-09)
^حسین غفار نژاد*, 9811545001
آشکارسازهای امواج گرانشی
چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2010-12-29)
^حسین غفار نژاد
تورم کیهانشناسی برانز-دیک در حضور میدانهای بوزونی خود برهم کنشی
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
انرژی تاریک دینامیکی و نقش پارامتر کیهان شناسی متغیر
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله شوارتزشیلد
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
گرانش گوانتومی بوهمی در سیاه چاله های شوارتزشیلد
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
نظریه نرده ای تانسوری برانز دیکی و گرانش کوانتومی بوهمی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله فرینه کلاسیکی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
سیاه چال ریسنر- نوردستروم و گذار فاز ترمودینامیکی نوع دوم
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
جهان خود باز آفریننده در حضور تورم آشوبناک
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
شرایط پایداری ستاره های باردار بوزونی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
شرایط ایجاد سیاه چاله ها در برخورد ذرات پر انرژی
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
طیف تابشی رادیویی در سیاه چال محترق
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
پایداری ستاره های بوزنی با میدان های نرده ای حقیقی
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برانزدیکی با پتانسیل دوبروی بوهم
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
میدان مغناطیسی اطراف سیاه چاله
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
تابع توزیع احتمال میدان تورم زادر کیهان شناسی تورمی آشوبناک
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی دیراک میلین
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
میدان گرانشی حاصل از دو قطبی الکترومغناطیسی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله شوارتزشیلد دو سیته
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^حسین غفار نژاد
حل معادله میدان اینشتین با چشمه ی میدان الکتریکی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی 1391(2013-03-01)
^حسین غفار نژاد
حل ایستا با تقارن استوانه ای معادلات اینشتین در خضور ماشین زمان
کنفرانس فیزیک ایران(2014-09-08)
^حسین غفار نژاد
اطلاعات كوانتومي و ترموديناميكي سياه چاله
نجف زاده نيره(تاریخ دفاع: 1399/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سرعت چرخشي كهكشانها با مدل هاي تعميم يافته گرانشي
دهقاني راضيه(تاریخ دفاع: 1399/04/07) ، مقطع : دكتري
حضور ميدان مغناطيسي در پايداري ستاره ها
زگرد ساراسادات(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير انبساط جهان در لنزينك گرانشي
رضائي شقان معصومه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آنتروپي در هم تنيدگي و پيچيدگي هولو گرافيك
يارايي عماد(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
اثر پروانه اي و آنتروپي در هم تنيدگي با رهيافت هو لو گرافيك
فرسام محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
تاثير تغييرات جرمي خورشيد برروي دماي زمين و مريخ
نصيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/02/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درباره اختلاف دماي نيم كره روشن و تاريك سياره مشتري
جعفريان عطيه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص طيفي امواج گرانشي حاصل از ستاره هاي نوتروني دو قلو
ملك پور ماندا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميدانهاي اسكالر در انبساط تورمي جهان و محدوديت هاي مشاهداتي
احساني فائزه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهيافت هاي گوناگون نظري در برآورد سرعت امواج گرانشي
بيك زاده شهركي سمانه(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي كيهان شناسي در حضور ماده تاريك
دهقاني سميرا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرانش در تصوير هولوگرافيك
فخارزاده كرماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميدانهاي اسكالر در انقبلض گرانش
باجلان عطيه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چشمه هاي توليد امواج گرانشي
توكلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شرايط نقض سانسور كيهاني در انقباض گرانشي سيال بي فشار
طهماسبي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لنزينگ گرانشي سياهچاله هاي حاصل از ميدان هاي الكتروديناميكي
نياد حسن(تاریخ دفاع: 1394/11/20) ، مقطع : دكتري
تاثير ميدانهاي اسكالر روي لنزينگ گرانشي حاصل از سياهچاله ها
امير مجاهدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : دكتري
تحليل ساختار ماشين زمان در نسبيت عام
عيدي زاده فيروزه(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لنز گرانشي در ستاره شناسي
روزيان رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير ميدانهاي كوانتومي بر روي سياه چالها
وحدانيان حامد(تاریخ دفاع: 1392/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح قوانين ترموديناميك در فيزيك سياه چالها
نژادفلاح مهرنوش(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
داودي بهدخت(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غني سارا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تورم آشوبناك جهان در حضور پتانسيل هاي موثر
حسيني بنت الهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ستاره هاي بوزوني باردار در حضور ميدان هاي نرده اي - تانسوري
پوربابا ليلا(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيهانشناسي برانزديكي در حضور پتانسيل كوانتومي دوبروي-بوهم
ساده فرشته(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميدان گرانشي حاصل از تابش الكترو مغناطيسي دو قطب الكتريكي
سيدزاده گوكلان سعيده(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ستاره هاي دو قلو در توليد امواج گرانشي
زنجاني الميرا(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار مهبانگ در كيهان شناسي كلاسيك
نوروزي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/01/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ترموديناميكي سياه چاله ها
مسرورباب اناري راضيه(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شرايط ايجاد سياه چاله ها در برخورد هاي پر انرزي ذرات
ماهر مريم(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرانش كوانتمي بوهمي در سياه چاله ها
احمدنژاد رضيه سادات(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرزي تاريك ديناميك و نقش ثابت كيهاني معتبر
سيديزدي محدثه السادات(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آخرين داده هاي تجربي پرتوهاي گاماي ماهواره فرمي
صالح پور كوچكي مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ماده سياه در كيهان شناسي كلاسيكي
علي خاصي حبيب ابادي حسين(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيسي در رمبش گرانشي
سعادت پور فرشاد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مفاهیم فلسفی نظریه های کوانتومی و گرانش
مفاهیم فلسفی نظریه های کوانتومی و گرانش
نسبیت خاص انیشتن
نسبیت خاص انیشتن
دوره فشرده نظریه گروهها
دوره فشرده نظریه گروهها
نسبیت خاص اینشتین (نظریه و کاربردها)
نسبیت خاص اینشتین (نظریه و کاربردها)
دوره فشرده در گرانش و کیهان شناسی کلاسیکی
دوره فشرده در گرانش و کیهان شناسی کلاسیکی
مکانیک سیالات مقدماتی
مکانیک سیالات مقدماتی
تاثیر میدان های مغناطیسی در پایداری ستاره ها(مجری اول)
(2023-03-14)
هندسه و مکانیک میدان(ناظر)
(2016-12-26)
کاوشی در مرکز کهکشان از طریق لنزینگ قوی گرانشی(مجری اول)
(2017-10-31)
رفتار موجی نور در همگرایی گرانشی(مجری اول)
(2020-06-08)
باز نویسی مکانیک کوانتومی از طریق بازنگری در نظریه اتمی(ناظر)
(2021-06-21)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیک 2   (387 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
نظریه میدان کوانتومی در فضا زمان های خمیده   (721 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : گرانش و کیهان شناسی
فیزیک خورشید و محیط میان ستاره ای   (562 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : نجوم
فیزیک پلاسما   (569 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایشها
لینک کلاس های مجازی من   (705 بار دانلود)
همه مقاطع کارشناسی و ارشد و دکترا

رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایشها
الکترومغناطیس 2   (542 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ترمودینامیک و مکانیک آماری   (534 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
نسبیت   (632 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی   (674 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
الکترومغناطیس 1   (596 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
زبان تخصصی   (656 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ریاضی فیزیک 1   (883 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
الکترودینامیک 1   (644 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ریاضی فیزیک 3   (728 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مکانیک سیالات   (559 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2   (728 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان دانشکده ی فیزیک
hghafarnejad@semnan.ac.ir
(+98)2331533251

فرم تماس