حسین غفار نژاد

درباره من

دکتر حسین غفار نژاد
image

استاد گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

اصالتا از خطه آذربایجان ایران می باشم. در اردیبهشت 1346 در تهران به دنیا آمدم. مقطع کارشناسی فیزیک را در شاخه اتمی و مولکولی در دانشگاه تهران به سال 1372 به پایان رساندم. مقطع کارشناسی ارشد فیزیک را در شاخه گرانش و کیهان شناسی در دانشگاه صنعتی شریف به سال 1376 به پایان رساندم. مقطع دکترای تخصصی فیزیک را درشاخه گرانش و کیهان شناسی در دانشگاه شهید بهشتی به سال 1384 به پایان رساندم. در شهریور 1384 با درجه ی استادیاری وارد دانشگاه سمنان شدم و در حال حاضر با درجه استادی عضو هیات علمی رسمی دانشگاه سمنان هستم.          ...

محقق گوگل

(1402/1/1)

استنادات

392

h-index

11

i10-index

13

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1402/1/1)

استنادات

230

مقالات

36

h-index

8

مؤلفین همکار

13

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373-1376

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی شریف

در شاخه گرانش و نسبیت عام مطالعه خود را آغاز نمودم. عنوان پایان نامه ام چنین بود: تبخیر سیاه چال های کوانتومی در حضور ثابت کیهانی. استاد راهنمایم جناب آقای پروفسور محمد هادی صالحی کرمانی از IPM بود.

1378-1384

دکترای تخصصی

شهید بهشتی

در این مقطع مطالعات خود را در زمینه گرانش و کیهان شناسی ادامه دادم. عنوان رساله دکترای ام چنین بود: مباحثی در نظریه های گرانشی اسکالر تانسوری. استاد راهنمایم جناب آقای پروفسور محمد هادی صالحی کرمانی از دانشگاه شهید بهشتی بود

1367-1372

کارشناسی

دانشگاه تهران

اینجانب تحصیلات خود را در مقطع کارشناسی در رشته فیزیک اتمی و مولکولی به پایان رساندم. پروژه کارشناسی این جانب بررسی و مطالعه نظری سطح مقطع برخورد ذرات نسبیتی تحت نظر دکتر بایگان بود. در حوزه تجربی اقدام به طراحی و ساخت یک دوربین نجومی کوچک نمودم.

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

هولوگرافی در گرانش

ناپایداری در ستاره ها

ناهمسانگردی و انرژی تاریک

نظریه های تعمیم یافته گرانشی

منحنی چرخش کهکشان ها و ماده تاریک

لنزینگ گرانشی

ترمودینامیک سیاه چال ها

گرانش کوانتومی

کیهان شناسی کلاسیکی و کوانتومی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Magnetic charge effects on thermodynamic phase transition of modified anti de Sitter Ay ́on-Beato-Garc ́ıa black holes with five parameters
Journal of Holography Applications in Physics(2022)
9811545001, ^حسین غفار نژاد*
Thermodynamics of 4D dS/AdS Gauss–Bonnet black holes according to consistent gravity theory in the presence of a cloud of strings
COMMUNICATIONS IN THEORETICAL PHYSICS(2022)
^حسین غفار نژاد*
Bianchi I cosmology and scalar vector tensor Brans Dicke gravity
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2021)
^حسین غفار نژاد*, 9322341001
Bianchi I metric solutions with nonminimally coupled Einstein-Maxwell gravity theory
General Relativity and Gravitation(2021)
^حسین غفار نژاد*, 9322341001
Navarro-Frenk-White dark matter profile and the dark halos around disk systems
ASTRONOMY & ASTROPHYSICS(2020)
9421341001*, Paolo Salucci, ^حسین غفار نژاد
Hairy black holes and holographic heat engine
NUCLEAR PHYSICS B(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001, Kazuharu Bamba
Thermodynamic phase transition for quintessence dyonic anti-de Sitter black holes
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
Effects of quintessence dark energy on the action growth and butterfly velocity
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2020)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001, 9321341002
Canonical quantization of anisotropic Bianchi I cosmology from scalar vector tensor Brans Dicke gravity
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2019)
^حسین غفار نژاد*
Galaxy rotation curves and preferred reference frame effects
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9421341001
Reissner-Nordström Black Holes Statistical Ensembles and First-Order Thermodynamic Phase Transition
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001
The last lost charge and phase transition in Schwarzschild AdS minimally coupled to a cloud of strings
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341001
Holographic entanglement entropy for small subregions and thermalization of Born-Infeld AdS black holes
NUCLEAR PHYSICS B(2019)
9321341001, ^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Holographic thermalization in AdS-Gauss–Bonnet gravity for small entangled regions
General Relativity and Gravitation(2019)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
Schwarzschild-de Sitter black hole in canonical quantization
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2018)
^حسین غفار نژاد*
Complexity growth and shock wave geometry in AdS-Maxwell-power-Yang–Mills theory
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C(2018)
9321341002, ^حسین غفار نژاد*, 9321341001
Effects of a cloud of strings on the extended phase space of Einstein-Gauss-Bonnet AdS black holes
PHYSICS LETTERS B(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Quintessence Reissner Nordstrom Anti de Sitter black holes and Jule Thomson Effect
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002, 9321341001
Gravitational lensing of charged Ayon-Beato-Garcia black holes and non-linear effects of Maxwell fields
ADVANCES IN HIGH ENERGY PHYSICS(2018)
^حسین غفار نژاد*, 9021334002, 9021233001
Weak gravitational lensing of quantum perturbed lukewarm black holes and cosmological constant effect
RESEARCH IN ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS(2017)
^حسین غفار نژاد*, 9021334002
Dynamical system approach to scalar-vector-tensor cosmology
General Relativity and Gravitation(2017)
^حسین غفار نژاد*, 9321341002
Dilatonic Brans-Dicke Anisotropic Collapsing Fluid Sphere And de Broglie Quantum Wave Motion
/*Journal ofPhysics:Conference Series*/(2016)
^حسین غفار نژاد*
Classical and quantum ReissenerNordstrom black hole thermodynamics and first order phase transition
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE(2015)
^حسین غفار نژاد*
Weak Gravitational lensing from regular Bardeen black holes
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2015)
^حسین غفار نژاد, 7185944738
Spherically symmetric Jordan-Brans-Dicke quantum gravity with de Broglie Bohm pilot wave perspective
INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL PHYSICS(2014)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برانز دیکی در چارچوب اینشتین و تغییر نشان متریک
پژوهش فیزیک ایران(2013)
^حسین غفار نژاد
Quantum Cosmology with Effects of Preferred Reference Frame
Classical and Quantum Gravity(2009)
^حسین غفار نژاد
Scalar – Vector – Tensor Gravity from Preferred Reference Frame Effects
General Relativity and Gravitation(2008)
^حسین غفار نژاد
Thermodynamic phase transition and Joule Thomson adiabatic expansion for dS/AdS Bardeen Black Holes with consistent 4D Gauss-Bonnet gravity
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2022)
^حسین غفار نژاد*, 9811545001, عماد یارایی, محمد فرسام
Wave optics and weak gravitational lensing of lights from spherically symmetric static scalar vector tensor Brans Dicke wormholes
General Relativity and Gravitation(2022)
^حسین غفار نژاد*
Thermodynamic Phase Transition of Generalized Ayon-Beato Garcia Black Holes with Schwarzschild anti de Sitter space time perspective
اولین کنفرانس بین المللی هولوگرافی و کاربردهای آن/The 1th International Conference on Holography and its Application(2022-03-09)
^حسین غفار نژاد*, 9811545001
ناهمسانگردی کیهان شناسی در مدل گرانشی تعمیم یافته
دوازدهمین همایش ملی نجوم و اخترفیزیک ایران(2019-01-30)
9322341001, ^حسین غفار نژاد
ناهمسانگردی فضا زمان در حضور یک سیال کامل
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی(2018-01-24)
9322341001, ^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برنز دیکی و فاز تورمی با رهیافت سیستم های دینامیکی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی(2017-02-08)
9311336007, ^حسین غفار نژاد
مدل های کیهانی به جهت اتحاد ماده تاریک و انرژی تاریک
کنفرانس فیزیک ایران 1395(2016-08-22)
9311336007, ^حسین غفار نژاد
تعیین فاکتور مقیاس با استفاده از یک ترم کیهانی متغیر در نظریه ی گرانشی برانزد یکی
همایش گرانش و کیهان شناسی 23 و24 دی ماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی(2016-01-13)
^حسین غفار نژاد
ناپایداری تشکیل سیاه چاله در رمیش گرانشی
همایش گرانش و کیهان شناسی 23 و24 دی ماه 1394 دانشگاه شهید بهشتی(2016-01-13)
^حسین غفار نژاد
Anisotropic Spherically Symmetric Collapsing Star From Higher Order Derivative Gravity Theory
28th Texas Symposium on Relativistic Astrophysics (13-18 December 2015)(2015-12-13)
^حسین غفار نژاد
رمبش میدان اسکالر با تقارن کروی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
9211336008, ^حسین غفار نژاد
تشکیل تکینگی لخت در رمبش میدان اسکالر
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
9211336008, ^حسین غفار نژاد
Wave function of the Universe, preferred reference frame effects and metric signature transition
4th international conference on mathematical modeling in physical sciences(2015-06-05)
^حسین غفار نژاد
Variable cosmological parameter and S-channel Quantum Matter Fields Hadamard renormalization in Spherically Symmetric Curved Space Times
Int. Conf. on Applied physics simulation and computer(2015-03-15)
^حسین غفار نژاد
حل ایستا با تقارن استوانه ای معادلات اینشتین در خضور ماشین زمان
کنفرانس فیزیک ایران(2014-09-08)
^حسین غفار نژاد
حل معادله میدان اینشتین با چشمه ی میدان الکتریکی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی 1391(2013-03-01)
^حسین غفار نژاد
میدان گرانشی حاصل از دو قطبی الکترومغناطیسی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله شوارتزشیلد دو سیته
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^حسین غفار نژاد
میدان مغناطیسی اطراف سیاه چاله
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
پایداری ستاره های بوزنی با میدان های نرده ای حقیقی
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
تابع توزیع احتمال میدان تورم زادر کیهان شناسی تورمی آشوبناک
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
شرایط ایجاد سیاه چاله ها در برخورد ذرات پر انرژی
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی برانزدیکی با پتانسیل دوبروی بوهم
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
کیهان شناسی دیراک میلین
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
طیف تابشی رادیویی در سیاه چال محترق
شانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2012-05-09)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله فرینه کلاسیکی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
شرایط پایداری ستاره های باردار بوزونی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
سیاه چال ریسنر- نوردستروم و گذار فاز ترمودینامیکی نوع دوم
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
نظریه نرده ای تانسوری برانز دیکی و گرانش کوانتومی بوهمی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
جهان خود باز آفریننده در حضور تورم آشوبناک
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^حسین غفار نژاد
تورم کیهانشناسی برانز-دیک در حضور میدانهای بوزونی خود برهم کنشی
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
گرانش گوانتومی بوهمی در سیاه چاله های شوارتزشیلد
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
انرژی تاریک دینامیکی و نقش پارامتر کیهان شناسی متغیر
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
آنسامبل آماری سیاه چاله شوارتزشیلد
پانزدهمین گردهمایی پژوهشی نجوم ایران(2011-05-12)
^حسین غفار نژاد
آشکارسازهای امواج گرانشی
چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2010-12-29)
^حسین غفار نژاد
تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيسي در رمبش گرانشي
سعادت پور فرشاد(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ماده سياه در كيهان شناسي كلاسيكي
علي خاصي حبيب ابادي حسين(تاریخ دفاع: 1389/11/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آخرين داده هاي تجربي پرتوهاي گاماي ماهواره فرمي
صالح پور كوچكي مرضيه(تاریخ دفاع: 1391/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انرزي تاريك ديناميك و نقش ثابت كيهاني معتبر
سيديزدي محدثه السادات(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرانش كوانتمي بوهمي در سياه چاله ها
احمدنژاد رضيه سادات(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شرايط ايجاد سياه چاله ها در برخورد هاي پر انرزي ذرات
ماهر مريم(تاریخ دفاع: 1390/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه رفتار ترموديناميكي سياه چاله ها
مسرورباب اناري راضيه(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار مهبانگ در كيهان شناسي كلاسيك
نوروزي سمانه(تاریخ دفاع: 1390/01/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ستاره هاي دو قلو در توليد امواج گرانشي
زنجاني الميرا(تاریخ دفاع: 1390/07/05) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ميدان گرانشي حاصل از تابش الكترو مغناطيسي دو قطب الكتريكي
سيدزاده گوكلان سعيده(تاریخ دفاع: 1390/03/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
كيهانشناسي برانزديكي در حضور پتانسيل كوانتومي دوبروي-بوهم
ساده فرشته(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ستاره هاي بوزوني باردار در حضور ميدان هاي نرده اي - تانسوري
پوربابا ليلا(تاریخ دفاع: 1391/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تورم آشوبناك جهان در حضور پتانسيل هاي موثر
حسيني بنت الهدي(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
غني سارا(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
داودي بهدخت(تاریخ دفاع: 1392/07/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اصلاح قوانين ترموديناميك در فيزيك سياه چالها
نژادفلاح مهرنوش(تاریخ دفاع: 1392/07/10) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تاثير ميدانهاي كوانتومي بر روي سياه چالها
وحدانيان حامد(تاریخ دفاع: 1392/11/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
لنز گرانشي در ستاره شناسي
روزيان رضا(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار ماشين زمان در نسبيت عام
عيدي زاده فيروزه(تاریخ دفاع: 1393/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميدانهاي اسكالر روي لنزينگ گرانشي حاصل از سياهچاله ها
امير مجاهدي مجتبي(تاریخ دفاع: 1396/04/11) ، مقطع : دكتري
لنزينگ گرانشي سياهچاله هاي حاصل از ميدان هاي الكتروديناميكي
نياد حسن(تاریخ دفاع: 1394/11/20) ، مقطع : دكتري
شرايط نقض سانسور كيهاني در انقباض گرانشي سيال بي فشار
طهماسبي مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
چشمه هاي توليد امواج گرانشي
توكلي مرضيه(تاریخ دفاع: 1394/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميدانهاي اسكالر در انقبلض گرانش
باجلان عطيه(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
گرانش در تصوير هولوگرافيك
فخارزاده كرماني فاطمه(تاریخ دفاع: 1394/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلهاي كيهان شناسي در حضور ماده تاريك
دهقاني سميرا(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رهيافت هاي گوناگون نظري در برآورد سرعت امواج گرانشي
بيك زاده شهركي سمانه(تاریخ دفاع: 1395/06/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نقش ميدانهاي اسكالر در انبساط تورمي جهان و محدوديت هاي مشاهداتي
احساني فائزه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل خواص طيفي امواج گرانشي حاصل از ستاره هاي نوتروني دو قلو
ملك پور ماندا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
درباره اختلاف دماي نيم كره روشن و تاريك سياره مشتري
جعفريان عطيه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير تغييرات جرمي خورشيد برروي دماي زمين و مريخ
نصيري فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/02/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پروانه اي و آنتروپي در هم تنيدگي با رهيافت هو لو گرافيك
فرسام محمد(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
آنتروپي در هم تنيدگي و پيچيدگي هولو گرافيك
يارايي عماد(تاریخ دفاع: 1399/12/11) ، مقطع : دكتري
تاثير انبساط جهان در لنزينك گرانشي
رضائي شقان معصومه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حضور ميدان مغناطيسي در پايداري ستاره ها
زگرد ساراسادات(تاریخ دفاع: 1396/11/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل سرعت چرخشي كهكشانها با مدل هاي تعميم يافته گرانشي
دهقاني راضيه(تاریخ دفاع: 1399/04/07) ، مقطع : دكتري
اطلاعات كوانتومي و ترموديناميكي سياه چاله
نجف زاده نيره(تاریخ دفاع: 1399/02/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مکانیک سیالات مقدماتی
مکانیک سیالات مقدماتی
دوره فشرده در گرانش و کیهان شناسی کلاسیکی
دوره فشرده در گرانش و کیهان شناسی کلاسیکی
نسبیت خاص اینشتین (نظریه و کاربردها)
نسبیت خاص اینشتین (نظریه و کاربردها)
دوره فشرده نظریه گروهها
دوره فشرده نظریه گروهها
مفاهیم فلسفی نظریه های کوانتومی و گرانش
مفاهیم فلسفی نظریه های کوانتومی و گرانش
نسبیت خاص انیشتن
نسبیت خاص انیشتن
باز نویسی مکانیک کوانتومی از طریق بازنگری در نظریه اتمی(ناظر)
(2021-06-21)
رفتار موجی نور در همگرایی گرانشی(مجری اول)
(2020-06-08)
کاوشی در مرکز کهکشان از طریق لنزینگ قوی گرانشی(مجری اول)
(2017-10-31)
هندسه و مکانیک میدان(ناظر)
(2016-12-26)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
فیزیک 2   (115 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
نظریه میدان کوانتومی در فضا زمان های خمیده   (510 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : گرانش و کیهان شناسی
فیزیک خورشید و محیط میان ستاره ای   (398 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : نجوم
فیزیک پلاسما   (416 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایشها
لینک کلاس های مجازی من   (543 بار دانلود)
همه مقاطع کارشناسی و ارشد و دکترا
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایشها
الکترومغناطیس 2   (399 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ترمودینامیک و مکانیک آماری   (384 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
الکترومغناطیس 1   (435 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
زبان تخصصی   (449 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
الکترودینامیک 1   (484 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ریاضی فیزیک 1   (700 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
ریاضی فیزیک 3   (564 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مکانیک سیالات   (404 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مکانیک کوانتومی پیشرفته 2   (501 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
نسبیت   (474 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها
مبانی فلسفی مکانیک کوانتومی   (469 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : همه گرایش ها

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

دانشگاه سمنان دانشکده ی فیزیک
hghafarnejad@semnan.ac.ir
(+98)2331533251

فرم تماس